Д-Доплата за 3 креветен апартман

780 ден

– доплата од 4 креветен за 3 креветен апартман

Опис

Согласно финалниот роаспоред студентите кои сега се сместени во 3 креветен апартман, а претходно имаат уплатено за 4 креветен апартман треба да извршат доплата.

Дополнителни информации

Одбери Месец за плаќање

10/2023

Други продукти

Депозит  - Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип  

5.000 ден

во 2 креветен апартман

8.450 ден

- во 3 креветен апартман

7.670 ден

- во 4 креветен апартман

6.890 ден

- доплата од 4 креветен за 3 креветен апартман

780 ден

Deposit - Reservation for one bed for accommodation in student Dorm Hiljadnikov Stip  

18.450 ден

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
mk_MK