Резервација/Депозит

5.000 ден

Депозит  – Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип

 

Опис

Сите студенти кои ќе бидат сместени во студентски дом Хилјадников, еднократно плаќаат депозит (резервација/гаранција за штета).

При иселувањето студентот ја раздолжува собата и депозитот се враќа или студентот може да го искористи како претплата за храна во домот наредната година.

Доколку судентот биде сместен во студентски дом Хилјадников и наредната година депозитот му важи и за таа година.

Дополнителни информации

Одбери Школска Година

2021/22, 2022/23, 2023/24

Други продукти

Депозит  - Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип  

5.000 ден

во 2 креветен апартман

8.450 ден

- во 3 креветен апартман

7.670 ден

- во 4 креветен апартман

6.890 ден

- доплата од 4 креветен за 3 креветен апартман

780 ден

Deposit - Reservation for one bed for accommodation in student Dorm Hiljadnikov Stip  

18.450 ден

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
mk_MK