fbpx

+389 (0) 76 569 705

Резервација/Депозит

5.000 ден

Депозит  – Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип

 

Сите студенти кои ќе бидат сместени во студентски дом Хилјадников, еднократно плаќаат депозит (резервација/гаранција за штета).

При иселувањето студентот ја раздолжува собата и депозитот се враќа или студентот може да го искористи како претплата за храна во домот наредната година.

Доколку судентот биде сместен во студентски дом Хилјадников и наредната година депозитот му важи и за таа година.
*Со плаќање на депозитот/резервација студентот го резервира своето место, но мора да достави комплетна документација согласно објавениот конкурс на МОН во спротивно резервацијата пропаѓа и средствата не се враќаат.

*Доколку студентот го откаже своето сместување средствата не се враќаат.

Одбери Школска Година

2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

mk_MK