Резервација/Депозит

5.000 ден

Депозит  – Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип

 

Исчисти

Опис

Сите студенти кои ќе бидат сместени во студентски дом Хилјадников, еднократно плаќаат депозит (резервација/гаранција за штета).

При иселувањето студентот ја раздолжува собата и депозитот се враќа или студентот може да го искористи како претплата за храна во домот наредната година.

Доколку судентот биде сместен во студентски дом Хилјадников и наредната година депозитот му важи и за таа година.

*Со плаќање на депозитот/резервација студентот го резервира своето место, но мора да достави комплетна документација согласно објавениот конкурс на МОН во спротивно резервацијата пропаѓа и средствата не се враќаат.

Дополнителни информации

Одбери Школска Година

2021/22, 2022/23

Други продукти

Депозит  - Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип  

5.000 ден

<ul> <li>во 4 креветен апартман</li> </ul>

6.890 ден