Нов Деловен Простор 530m2-тип5

Овој деловен простор е проект кој наскоро треба да започне со изградба и да биде готов во наредните неколку месеци.

ПОВРШИНА:
Вк. површина 530m² и тоа на две нивоа:
Приземје 300m² и Сутерен 237m²
Сутеренот е поделен е на два дела и тоа еден дел со влез од улица ген. Михајло Апостолски е 132m² и  другиот со влез од ул. Браќа Миладинови е 95m².

 

ВЛЕЗ:
Има 4 влеза и тоа два од фрекфентна улица ген. Михајло Апостолски од едната страна и два од ул. Браќа Миладинови од другата страна.

 

ПАРКИНГ:
Има платформа со 50 паркинг места и плус на двете страни има јавен паркинг.

 

Условите за изнајмување на просторот се:

  • деловниот простор ќе се изнајмува на минимален рок од пет години;
  • можна предвремена резервација и деловна соработка;

Нов Деловен Простор 500m2-тип4

Овој деловен простор е проект кој наскоро треба да започне со изградба и да биде готов во наредните неколку месеци.

Вкупната површина ќе биде 500m² и тоа на две нивоа од по 250m². Двете нивоа меѓусебно се поврзани со внетрешни скали. Има два влеза и тоа од фрекфентна улица генерал Михајло Апостолски од едната страна и од ул. Браќа Миладинови од другата страна. На двете страни има јавен паркинг.

Условите за изнајмување на просторот се:

  • деловниот простор ќе се изнајмува на минимален рок од пет години;
  • можна предвремена резервација и деловна соработка;