Во склоп на комплекс "Хилјадников"-Штип се наоѓаат Студентски Дом "Хилјадников"-Штип, "Апартмани Хилјадников" како и деловен простор за изнајмување

сместување

ЗА СТУДЕНТИ

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ

.

апартмани

ЗА ТУРИСТИ

СМЕТУВАЊЕ ВО АПАРТМАНИ ШТИП

изнајмување на

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА ВО ШТИП

.

sponsored

ново

PRIME HOME

ПРОДАЖБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ШТИП

.