Известување за студентите од I-ва година

Сите студенти од Iва година (бруцоши) кои имаат поднесено документи за сместување во Студентски Дом Хилјадников, а веќе имаат добиено индекс број (e-indeks) од факултетот во кој се запишани да достават “Потврда за редовен студент” по пошта, лично или на емаил smestuvanje@hiljadnikov.com.mk  најкасно до 20.08.2021 (Понеделник)

Потврдата можете да ја порачате да ви ја изготват електронски преку e-indeks од факултетот.