fbpx

+389 (0) 76 569 705

Д-Доплата за 3 креветен апартман

780 ден

‘- доплата од 4 креветен за 3 креветен апартман

Согласно финалниот роаспоред студентите кои сега се сместени во 3 креветен апартман, а претходно имаат уплатено за 4 креветен апартман треба да извршат доплата.

Одбери Месец за плаќање

10/2023

mk_MK