fbpx

+389 (0) 76 569 705

Ѓ-Доплата за 2 креветен апартман

780 ден

‘- доплата од 3 креветен за 2 креветен апартман

Согласно финалниот роаспоред студентите кои сега се сместени во 2 креветен апартман, а претходно имаат уплатено за 3 креветен апартман треба да извршат доплата.

Одбери Месец за плаќање

10/2023, 11/2023

mk_MK