Претплати

Депозит  - Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип  

5.000 ден

во 2 креветен апартман

6.500 ден

во 3 креветен апартман

5.900 ден

во 4 креветен апартман

5.300 ден

Сместување за студент во апартман

2.500 ден