Име:
E-maill:
Порака:
Студентски Дом
"ХИЛЈАДНИКОВ"

Централно Кооперативна Банка АД Скопје
жиро сметка: 320 1000 264 501 55Адреса:          "ген. Михајло Апостолски" бр. 18А, 
                       2000 Штип, Република Македонија
Мобилен:        +389 (0) 78 968 302
                     
Email:              info@hiljadnikov.com.mk