Студентски Дом
"ХИЛЈАДНИКОВ"

Централно Кооперативна Банка АД Скопје
жиро сметка: 320 1000 264 501 55Адреса:          "ген. Михајло Апостолски" бр. 18А, 
                       2000 Штип, Република Македонија
Телефон:        +389 (0) 76 569 705

Email:              info@hiljadnikov.com.mk

Испратете порака

Сите права задржани © 2020 СТУДЕНТСКИ ДОМ ХИЛЈАДНИКОВ

веб дизајн и одржување promoadvert TIA